Łącze szeregowe RS-232C
Logo FRAMED
Sieci

Stosując konwertery naszej produkcji, można zbudować kilka rodzajów sieci przemysłowych służących do połączenia komputera sterującego z kilkoma a nawet kilkunastoma końcowymi urządzeniami odbiorczymi, którymi mogą być dowolne urządzenia wyposażone w interfejs szeregowy typu RS-232C lub RS-485(422), np. sterowniki przemysłowe.

W zależności od zastosowanych konwerterów oraz ich konfiguracji można wyróżnić następujące rodzaje sieci:

1. na RS-485
2. typu gwiazda
3. typu linia