Cennik produktów Logo FRAMED
Ceny pętli prądowych

typ
 pełny opis 

Skrócony opis
Zasilanie
Ceny w PLN bez VAT
Uwagi
podstawowa
dopłata do zabezpieczenia
z odgromnikami Comgap
z diodami TRANSIL
Konwertery pętli prądowej (TTY) z izolacją galwaniczną
EVA - 5030
konwerter RS-232C / pętla prądowa 20mA (TTY) z izolacją galwaniczną 4 kV
230VAC
270,00 
80,00 
15,00 
zasilacz konwencjonalny
EVA - 5230
konwerter RS-232C / pętla prądowa 20mA (TTY) z izolacją galwaniczną 4 kV 5-24VAC lub 7-35VDC 360,00 80,00
15,00 ce
EVA - 5235
konwerter RS-232C / pętla prądowa 20mA (TTY) z izolacją galwaniczną 4 kV 230VAC 320,00
80,00
15,00 
obudowa BOPLA
EVA - 5250
konwerter RS-232C / pętla prądowa 20mA (TTY) z izolacją galwaniczną 4 kV
umożliwia pracę w sieci
5-24VAC lub 7-35VDC
360,00 
80,00
15,00 
ce
EVA - 5255
konwerter RS-232C / pętla prądowa 20mA (TTY) z izolacją galwaniczną 4 kV
umożliwia pracę w sieci
230VAC
340,00 
80,00
15,00 
zasilacz konwencjonalny
EVA - 5270 konwerter RS-232C / pętla prądowa 20mA (TTY) z izolacją galwaniczną 4 kV
o podwyższonej odporności na burze!
5-24VAC lub 7-35VDC 520,00
w standardzie w standardzie ce
EVA - 5275 konwerter RS-232C / pętla prądowa 20mA (TTY) z izolacją galwaniczną 4 kV
o podwyższonej odporności na burze!
230VAC 470,00
w standardzie w standardzie obudowa BOPLA
EVA - 7060
konwerter RS-485 / pętla prądowa 20mA
230VAC
420,00 
80,00 
15,00 
zasilacz konwencjonalny
EVA-7160 konwerter RS-485 / pętla prądowa 20mA z izolacją galwaniczną 1 kV, 
standard 1.200bps - 38.400bps
5-24VAC lub 7-35VDC 490,00
15,00 ce
EVA-7260
konwerter RS-485 / pętla prądowa 20mA z izolacją galwaniczną 1 kV, 
standard 1.200bps - 38.400bps
5-24VAC lub 7-35VDC 480,00 80,00 15,00 ce
EVA-7265
konwerter RS-485 / pętla prądowa 20mA z izolacją galwaniczną 1 kV, 
standard 1.200bps - 38.400bps
230VAC 500,00 80,00 15,00 obudowa BOPLA
EVA-7270 konwerter RS-485 / pętla prądowa 20mA z izolacją galwaniczną 1 kV, 
standard 1.200bps - 38.400bps
o podwyższonej odporności na burze!
5-24VAC lub 7-35VDC 600,00 w standardzie w standardzie ce
EVA-7275 konwerter RS-485 / pętla prądowa 20mA z izolacją galwaniczną 1 kV, 
standard 1.200bps - 38.400bps
o podwyższonej odporności na burze!
230VAC 620,00 w standardzie w standardzie obudowa BOPLA